Nieuws

Nieuwbouw aan 6% BTW!

Nieuwbouw aan 6% BTW!

Welke nieuwe, tijdelijke, regeling wordt er voorzien in het kader van de aankoop van een nieuwbouwwoning?

Kocht je een instapklare nieuwbouwwoning of een nieuwbouwwoning op plan, of ben je van plan om dit binnenkort te doen, en moet je in de periode 01.01.2021 - 31.12.2022 aan de promotor of bouwheer “schijven” of facturen betalen, dan is er goed nieuws! In heel België geldt immers dat in dat geval een BTW-tarief van 6% i.p.v. de gebruikelijke 21% wordt toegepast.

De voorwaarden die hieraan gekoppeld zijn, zijn tweeledig. Zo zijn er enerzijds een rits zaken waaraan de promotor of bouwheer moet voldoen opdat zijn project voor dit gunstig tarief in aanmerking zou kunnen komen. Dit betreft oa de betaling van de afbraakwerken van het oude gebouw, de verhouding van de oppervlakte van het afgebroken pand vs de oppervlakte van het nieuwe pand, de oppervlakte van de entiteit die maximaal 200m2 mag zijn,...

Blijken deze voorwaarden gerealiseerd te zijn en kan de verkoop bijgevolg aan 6% BTW gebeuren, dan moet ook jij als koper aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • zo moet je de woning in kwestie zelf aankopen en niet via een vennootschap;
  • daarnaast moet je je domicilie zonder uitstel plaatsen in de woning éénmaal ze af is;
  • de woning moet hoofdzakelijk - d.i. meer dan 50% - voor persoonlijk gebruik aangewend worden;
  • bovendien mag je nog geen eigenaar zijn van een andere woning, al zijn er een aantal uitzonderingen m.b.t. erfenissen en een snelle verkoop van de huidige gezinswoning;
  • tenslotte moet je al deze voorwaarden 5 jaar blijven aanhouden;

Koop je de desbetreffende nieuwbouwwoning aan met als doel deze te verhuren in het kader van sociale verhuur of via een sociale verhuurmaatschappij? Ook dan kan je van dit BTW-tarief van 6% genieten, op voorwaarde dat deze sociale verhuur of dit sociale beheer voor een periode van minstens 15 jaar wordt aangehouden.

Leef je de voorwaarden niet voldoende lang na, dan zal je het genoten BTW-voordeel moeten terugbetalen voor de periode waarin je niet meer aan de voorwaarden voldoet, nl.: X/5de (in geval van eigen bewoning) of X/15de (in geval van sociale verhuur/beheer door een SVK).

Geplaatst op 19.03.21